Welkom

Bent u eigenaar van een bedrijf in de agrarische sector of bent u als P&O'er verantwoordelijk voor het personeel in een agrarisch bedrijf? 

Herkent u de volgende vragen:
  • Hoe laat ik onze voormannen optimaal functioneren?
  • Hoe zorg ik dat het middenkader uitgroeit tot echte leidinggevenden?
  • Hoe breng ik de functioneringsgesprekken op een hoger niveau?
  • Wat heeft mijn hoger kader nodig om goed te blijven functioneren onder toenemende druk?
  • Hoe zorg ik er voor dat iedereen op alle niveaus veranderingen effectief ondersteunt?
  • Hoe verbeter ik de onderlinge samenwerking tussen afdelingen? 

Ruim 30 jaar verzorg ik trainingen op het gebied van communicatie en leidinggeven, zowel voor het middenkader als voor het hoger kader. Tevens begeleid ik directieleden bij het invoeren van veranderingen binnen hun bedrijf. Tot slot begeleid ik individuele leidinggevenden. Sinds 2000 heb ik dat voor veel bedrijven in de agrarische sector gedaan. Graag denk ik met u mee en lever ik voor uw bedrijf maatwerk.

Ik ben als erkend opleider ingeschreven bij het Colland, waar glastuinbouwbedrijven, die vallen onder de CAO glastuinbouw subsidie kunnen aanvragen voor cursussen, die bij mij worden gevolgd.
Bedrijven, die vallen onder de CAO Open Teelten én die afdragen aan het Fonds Colland Arbeidsmarkt komen eveneens in aanmerking voor subsidie wanneer ze bij mij een cursus volgen.
Verder heeft het GF-groothandelsfonds een aantal trainingen van mij opgenomen in haar gesubsidieerde opleidingsaanbod. Tot slot heb ik voor een aantal van mijn cursussen een branche-erkenning van 
Kasgroeit gekregen.

Behoefte aan een verkennend gesprek over wat ik voor uw leidinggevenden kan betekenen, zodat zij met meer gemak en plezier leiding kunnen geven én blijven meegroeien met de ontwikkelingen binnen uw bedrijf?
Dat kan, ik sta u met plezier te woord. Stuur een email of bel: 06-23568143 / 070 - 36 36 140